English for Kids - Edewcate english rhymes

Tôi çam đoan con bạn sẽ rất thích bài hát này.
Một bài hát hay nằm trong chương trình tiếng anh cho trẻ nhỏ - English for Kids.
Nếu bạn không mở cho trẻ nhỏ nhà bạn nghe bài này thì bạn sẽ rất tiếc luôn!
Edewcate English
English for Kids

0 comments:

Post a Comment

 
Video Learning English Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template