English for Kids - Good Morning

Vùng quê, mỗi sáng sớm bạn sẽ được nghe tiếng gà gáy vào buổi sáng đánh thức sự sống trở lại mỗi khi mặt trời mọc.
Good Morning
English for Kids
Music: Super Simple Learning
Animation: Franfou
Song: Good Morning, Mr. Rooster
CD: Super Simple Songs - Animals

*****
Good Morning, Mr. Rooster lyrics:
Good morning. Good morning. Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster. Cock-a-doodle-doo.

Good morning. Good morning. Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster. Cock-a-doodle-doo.

Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo!
Good morning to you.

0 comments:

Post a Comment

 
Video Learning English Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template