English for Kids - Phonics ABC songs

Mỗi chứ cái và âm thanh trong Video đều mang tính chất kích thích cả thị giác và thính giác của trẻ.
Với màu sắc phong phú trong Clip sẽ giúp con bạn dễ bị thu hút hơn!
Phonics ABC songs
English for Kids

0 comments:

Post a Comment

 
Video Learning English Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template