English for Kids - Seven Steps from Super Simple Songs

Bài hát chỉ với các số đếm từ 1 đến 7 đầy sinh động. Con bạn sẽ biết đến số đếm bằng tiếng anh ngay khi nghe và xem bài hát này!
Seven Steps from super simple Songs
English for Kids

0 comments:

Post a Comment

 
Video Learning English Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template